Lezen

Leeskaartjes M4/E4 ~ M5/E5 ~ M6/E6

In de klas gebruik ik de Vloeiend en Vlot boekjes van de leesmethode Estafette. Ik zet de boekjes in om (nieuwe) leesmoeilijkheden te automatiseren. Ook vergroten de kinderen hun woordenschat met het lezen van de woorden. We houden regelmatig gesprekken over nieuwe woorden die de kinderen ontdekken en de betekenis ervan niet precies weten.

Ik probeer gevarieerde werkvormen aan te bieden voor het lezen, zodat ik de kinderen betrokken houd. Hoe leuk is het als de woorden uit het Estafetteboekje op een andere manier geoefend kunnen worden? De leeskaartjes, met woorden op midden groep 4,5 en 6 -niveau, kunnen op verschillende manieren worden ingezet, bijvoorbeeld:

* flitskaarten
* in tweetallen lezen
* in groepjes lezen
* mix en ruil
* estafetterace gymles (steeds een woordrijtje lezen aan het einde van het parcours)


Leeskaartjes M7 ~ E7 ~ Plus

Ook voor de hogere groepen zijn er leeskaartjes:


Leeskaartjes M3/E3

Leeskaartjes op midden en eind groep 3 niveau.


Interactieve leesboeken

Stapels interactieve boeken heeft Bart Natens gemaakt m.b.v. Book Creator en I3Learnhub in de klas, met daarin de leeskaartjes van Juf Esther verwerkt. Hoe leuk is dat!

Wil je op je digibord interactief aan de slag gaan met lezen, neem dan zeker een kijken in de digitale bibliotheek. De leeskaartjes van Juf Esther zijn daar te vinden vanaf M4 tot en met AVI Plus.

De digitale bibliotheek vind je hier: https://rb.gy/c6f8so